Montažni bazeni

Montažni bazeni omogočajo, da si ustvarimo lastno poletno kopališče na hiter in cenovno najugodnejši način. Za postavitev ni potrebna pridobitev gradbenega dovoljenja, oblike in velikosti pa so prilagodljive. Montažni bazeni so opremljeni s črpalko in filtrom ter omogočajo vgradnjo dodatne opreme kot pri drugih bazenih, denimo luči, masaža in protitok.

Najpogostejše oblike montažnih bazenov so okrogle ali ovalne. Izbiramo lahko med samostoječimi ali vgradnimi montažnimi bazeni. Od oblike pa je odvisno ali bazen lahko stoji samostojno ali ga je potrebno delno ali v celoti vgraditi.

Okrogli lahko stojijo na utrjeni in vodoravni (betonirani, peščeni) površini samostojno, brez posebne opore. Lahko pa so postavljeni na zemljo, delno vkopani ali popolnoma vkopani v tla.

Ovalni bazeni zahtevajo dodatno oporno konstrukcijo. Delno ali v celoti morajo biti vgrajeni v tla, na pripravljeno vodoravno podlago.