Kolikšni so obratovalni stroški za letno obratovanje povprečnega bazena?

vsisi

05 marca 2020

Ni komentarjev

V kolikor je bazen načrtovan lokaciji primerno, lahko računate na zmerne stroške.

Na kakovost vode v bazenu vpliva več različnih dejavnikov, zato je tudi količina porabljenih kemikalij precej različna. Vendar pa lahko računate s povprečno količino porabljenih kemikalij v bazenu med 120 in 200 € letnih stroškov.

Strošek elektrike obratovanja bazena pa med 150 do 200 €.

Pričakovanim stroškom moramo dodati še ceno vodo in čistil ter želeno ogrevanje.