Strojnice

Strojnice

Vsak bazen potrebuje dodaten prostor!
Strojni del bazena je lociran v ”STROJNICI”, ki mora zagotavljati sledeče pogoje:

* prostor mora biti suh, prezračevan in izoliran,
* zavarovan pred morebitnim poplavljanjem podtalnice,
* imeti mora talni sifon na najnižji točki,
* priključki: voda, elektrika, kanalizacija,
* dostopen in ustrezno urejen.

Montažne strojnice

Ker se danes svet vedno hitreje vrti in ne želimo ter ne moremo izgubljati časa, niti denarja za nepomembne stvari, je naš razvoj šel v smeri optimizacije in zmanjševanja stroškov ob ohranitvi oziroma zvišanju kvalitete in uporabnosti.

Montažne strojnice PODJETJA EMA d.o.o.
* Imajo vse pomembne karakteristike kvalitetno izvedenih zidanih strojnic (izolacija, prezračevanje, pohoden pokrov, stopnice, trdnost, čista izvedba…).
* Ker je vgradnja zelo poenostavljena, se tako eliminira 50% nepredvidenih situacij pri izgradnji bazena.
* Montaža je v enem dnevu zaključena, investicija je 70-80% nižja.
* Posoda je vodotesna in po potrebi opremljena s potopno črpalko, zaradi česar so montažne strojnice primerne tudi za področja, kjer je visoka podtalnica.
* Dimenzionirane so tako, da je prostor maksimalno izkoriščen, a so kljub temu dostopne ter enostavne za rokovanje in vzdrževanje.

Montažne strojnice so proizvod podjetja EMA d.o.o. So plod dvajsetletnih izkušenj iz gradnje privatnih bazenov ter nenehnega petletnega spremljanja in izboljševanja. Ker strojnice izdelujemo in vgrajujemo sami, imamo najboljše povratne informacije o izdelku s terena in jih tako sproti spreminjamo. Naše strojnice so s temi lastnostmi ekskluzivne v Sloveniji.

Prikaz vseh 4 rezultatov